Podejmij krok ku zatrudnieniu

Lokalizacja: Katowice Dodano: 2020/11/18 Numer ogłoszenia: 26518
Podejmij krok ku zatrudnieniu Podejmij krok ku zatrudnieniu

Opis ogłoszenia:

Projekt „Niskie kwalifikacje to już nie problem. Podejmij krok ku zatrudnieniu” skierowany jest do 24 osób z niepełnosprawnościami w wieku 30+ oraz 16 osób w wieku 50+. Osoby te muszą spełnić łącznie następujące kryteria kwalifikujące:

W przypadku osób z niepełnosprawnościami w wieku 30+:
a) wiek powyżej 30 roku życia (ukończone 30 lat na dzień podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie),
b) status osoby z niepełnosprawnościami,
c) status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
d) niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED 3 włącznie),
e) zamieszkanie na terenie województwa śląskiego.

W przypadku osób 50+:
a) wiek powyżej 50 roku życia (ukończone 50 lat na dzień podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie),
b) brak statusu osoby z niepełnosprawnościami,
c) status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
d) niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED 3 włącznie),
e) zamieszkanie na terenie województwa śląskiego.

Dla Uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
a) opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
b) doradztwo zawodowe,
c) pośrednictwo pracy,
d) certyfikowane szkolenia zawodowe, w tym: stypendium szkoleniowe, możliwość zwrotu kosztów dojazdu
e) zatrudnienie subsydiowane, w tym: możliwość zwrotu kosztów dojazdu,
f) zatrudnienie wspomagane.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2020 do 31.10.2021 r. przez Kontraktor Sp. z o.o. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSL.07.01.03-24-0213/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt:
telefon: 504257056, 880348 456, e-mail: slaskie@kontraktor.biz.pl

Wyślij wiadomość ogłoszeniodawcy

Wyświetleń: 89

88x xxx xxx (pokaż)
Katowice
artsze
z Jupee! od 2020/11/18
Ogłoszenia użytkownika (1)